Raad bezocht wijken tweelingstad en slingerbos

wbz

De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren verschillende wijken bezocht. Als laatste wijken waren vorige week de wijken Tweelingstad en het Slingerbos aan de beurt. Ook de raadsleden van Stadspartij Harderwijk Anders waren van de partij. Zij hadden zich verdeeld over de drie verschillende themagroepen Burgerschap, Economie en Ruimte. Edwin Enklaar was betrokken bij de voorbereiding van het wijkbezoek.

Verschillende wijkbewoners waren naar de bijeenkomst gekomen om te laten weten dat het pas aangelegde zebrapad aan de Nassaulaan zich in een gevaarlijke bocht bevindt. Ook was er een bewoner uit de Willem de Zwijgerlaan die zijn beklag deed over passanten die hun behoefte doen in de omgeving van het huis van deze wijkbewoner. Anderen gaven aan zich onveilig te voelen door hangjongeren rond de Jumbo en bij de pinautomaat. Bij de Willem Alexanderschool doet zich het probleem voor van stoepparkeren en auto’s die daar te hard rijden.

De raadsleden gingen de wijk in en kregen uitleg over de plannen voor het stationsgebied. Winkeliers vertelden over de dreigende leegstand en de ambulante handel. Ook werden de raadsleden geinformeerd over het leegstaande pand van Leander, een enorm complex waar jongeren zich regelmatig bevinden. Iets verderop, aan de Gelreweg, is een leegstaand pand gekraakt. Er zijn door de politiek inmiddels al vragen over gesteld.

De groep economie bezocht ook het bedrijf Wuestman waar ze geinformeerd werd over het parkeerprobleem waar Wuestman mee kampt. Het familiebedrijf is van stoffige pennenhandel uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf dat technisch hoogwaardige oplossingen biedt voor inrichting van kantoren en conferentieruimten. Wuestman heeft een aantal mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is prijzenswaardig.

De groep die zich bezig hield met burgerschap bezocht het Leger des Heils en Zorgdat. Laatst genoemde instelling heeft een veelheid aan taken dat het bijna niet mogelijk was om in korte tijd alle aspecten langs te lopen.

Het is een goede gewoonte om alle klachten en suggesties vauit de wijk te noteren en over een poosje te zien wat er mee gebeurd is. Nu de laatste wijk bezocht is gaat de gemeenteraad bespreken of er op deze manier wordt doorgegaan met de wijkbezoeken of dat het contact met de inwoners van Harderwijk op een andere manier vorm gaat krijgen.

Gemeenteraad bezocht wijk Wittenhagen

 

PageLines- LOGOSHA1DEF3.jpg

 

 

 

 

 

 

De gemeenteraad bezoekt 1 a 2 keer per jaar een wijk in Harderwijk of Hierden. Uitgangspunt is dat de wijkbewoners het beste zicht hebben op problemen en oplossingen in de wijk. Op zaterdag 28 september vond een wijkbezoek plaats aan de wijk Wittenhagen. De gemeenteraad organiseerde dit wijkbezoek samen met de twee wijkteams die zich in deze wijk bevinden. Bewoners waren van harte welkom om hun ideeën en wensen te delen met de raad maar men kwam niet in grote getale. De griffie van de raad schat in dat er zo’n 20 buurtbewoners waren.

Raadsleden, cursisten van de cursus “Betrokken bij de raad” en buurtbewoners bewogen zich in drie groepen lopend of fietsen door de wijk.  Daarna waren er drie rondetafelgesprekken met verschillende thema’s. Een en ander speelde zich af in buurthuis De Tweeling aan de Ruiterlaan. Er werd gesproken over zaken als groen, verkeer, de rol van de gemeente en leefbaarheid. Buurtbewoners gaven aan dat er best veel buurtbewoners zijn die iets willen doen maar niet onder een bepaalde noemer, niet iets formeels.

Tijdens de rondleiding  door de wijk en  tijdens de rondetafelgesprekken  werd door buurtbewoners aangegeven dat er in verschillende speeltuintjes onenigheid was (geweest) tussen allochtone en autochtone jongeren. Op verschillende plaatsen is dit goed opgepakt door (allochtone)  moeders die duidelijk  maakten aan alle partijen dat de speeltuin voor iedereen is. Bij het speeltuintje aan  de Goeman Borgesiuslaan is de situatie hardnekkiger. Dit wordt i.p. opgepakt door Zorgdat.