De laatste raadsvergadering voor de zomer

hamer

Afgelopen donderdag hebben wij tijdens de laatste  raadsvergadering voor de zomer hebben onze stempel op het Harderwijks beleid kunnen drukken. Zo kregen we alle handen in de raad op elkaar om te kijken of een weekendschool kans van slagen heeft in Harderwijk.

Ook hebben we een voorstel gedaan om de bibliotheek nog wat langer van extra subsidie te voorzien. Een overbrugging zodat er door de bieb hard gewerkt kan worden aan een nieuwe toekomst. Hier vragen we wel enkele voorwaarden voor. Een gedeelte van dit geld is een zogeheten risicosubsidie. Daarmee dwingen we de bieb om alles op alles te zetten. Dit voorstel hebben we samen met het CDA in elkaar gezet en is met ruime meerderheid aangenomen.

Als laatste dienden we een voorstel in om de VVE-fonds te verlengen. Dit met het oog op de veranderingen op de vakantieparken. Nog op het laatste moment verwierven we belangrijke steun van coalitiepartners CDA en Christen Unie. Waardoor dit voorstel met een kleine meerderheid werd aangenomen. Anders denken en anders doen. Het begint zijn weerslag te krijgen in Harderwijk.

Natuurlijk is er nog heel veel te doen, maar we kunnen tevreden de zomer in. Wij wensen iedereen een mooie vakantie toe!

Harderwijk Anders wil VVE-fonds verlengen voor vakantieparken

4_kamers_korhoenlaan_harderwijk_239000_euros_99601655775194418

 

Regeren is vooruitzien. Dus willen wij het geld dat is gereserveerd om Verenigingen van Eigenaren in nood te helpen, blijven reserveren voor de te verwachten veranderingen op de vakantieparken in Harderwijk. De fractie zal dit voorstel tijdens de raadsvergadering van 2 juli indienen.

Het fonds voor VVE’s zal per 1 januari 2016 stoppen en dus zal de €250.000 vrijvallen. Omdat er weinig vraag is geweest naar dit fonds, dreigt dit stilzwijgend te verdwijnen om anderszins ingezet te kunnen worden. In het fonds zit €250.000,-

Harderwijk Anders is zeer begaan met het lot van de huiseigenaren op vakantieparken. Deze mensen onderhandelen met andere gebruikers en gemeente over hun toekomst in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Uit die parken bereikten ons vele signalen dat er angst is om niet over de middelen te beschikken om aan de eventuele eisen te voldoen. ‘Een terechte reden om het fonds te verlengen’, vindt fractievoorzitster Gertien Koster.

Update vitale vakantieparken, zet 8 december in uw agenda!

Onlangs heeft het College van B&W de strategienota “Vitale Vakantieparken” gepubliceerd. Voor onze partij is dat één van de allerbelangrijkste speerpunten. Is er licht aan het eind van  de tunnel waarin Harderwijk de belanghebbenden van de vakantieparken in 1999 ingestopt heeft?

De nota zal nog niet voorzien in concrete oplossingen, maar voorziet wel in kaders waarbinnen oplossingen mogelijk zijn. Een vluchtige scan leert dat er meer mogelijk is dan voorheen. Belangrijkste is dat het College het gesprek opzoekt met eigenaren van recreatiewoningen. Hoe zien zij de toekomst van het park? En hoe is een toekomstbestendige situatie te realiseren?
Komt de raad ook nog aan het woord? Ja, natuurlijk.  De gemeenteraad moet haar fiat geven aan deze strategienota. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat u uw mening geeft over de strategienota.

Op donderdag 4 december vanaf 19.30 uur bespreekt de raadscommissie Beleid Algemeen deze nota. De bedoeling zal zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De mening over de nota geeft de raad tijdens de eerstvolgende raadsvergadering of anders de vergadering erna. Dat is nog niet helemaal duidelijk.

De fractie van SHA hecht er veel waarde aan om alles wat op 4 december ter tafel is gekomen met u te bespreken. U bent belanghebbende en u bent deskundige. Dat willen we doen op maandag 8 december in Taveerne Slenck en Horst aan de Strokelweg 2A, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.. 

De nota is te vinden op de website van de gemeente. Mocht u het lastig vinden om hem te verkrijgen, schroom dan niet ondergetekende te benaderen. Edwin zal u per omgaande een digitale kopie in pdf-formaat verstrekken. Schroomt u alstublieft ook niet om nu alvast uw bevindingen met ons te delen. Dat kunt u doen via het volgende mailadres: e.enklaar@harderwijk.nl
Wij gaan er vanuit dat we gezamenlijk een sterk verhaal zullen scheppen teneinde het gedoe met de vakantieparken voor eens en altijd in uw en ons aller voordeel  op te lossen.