Mondelinge vragen SHA over faillissement SWO

Stadspartij  Harderwijk  Anders zal aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering vragen stellen over het faillissement van SWO (Stichting Welzijn Ouderen). De partij wil van de wethouder we ten of het college had kunnen weten dat de SWO mogelijk failliet zou kunnen gaan.  De Algemene Hulpdienst en Welzijn  op Maat hebben immers niet voor niets vorig jaar de stekker uit het toenmalige fusieproces getrokken. Dat gebeurde op basis van een onderzoek naar, met name, de financiële positie van de SWO. SHA heeft meerdere malen om dit rapport gevraagd maar heeft het nooit gekregen. Meest prangende vraag is natuurlijk hoe de periode tot aan 1 januari 2014 overbrugd gaat worden. Per die datum neemt de welzijnsinstelling Zorgdat de activiteiten en subsidies over.

SHA wil ook weten of de wethouder gaat proberen een deel van  de al betaalde subsidie terug te vorderen via de aangestelde curator. Er wordt immers twee maanden lang geen prestatie geleverd door SWO. De deuren van de wijkhuizen zijn nu dicht en  de bezoekers en gebruikers  van de wijkhuizen  willen vooral weten of en wanneer de deuren weer opengaan. Dat wil SHA ook weten.

Stadspartij Harderwijk Anders is tot slot ook benieuwd  wat het college gaat doen om  situaties als die  van SWO in de toekomst te voorkomen.

SWO Failliet

nieuwslogo_swo_200

Stadspartij Harderwijk  Anders  was op 31 oktober aanwezig bij een bijeenkomst voor vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen, georganiseerd door de SWO. De ongeveer 50 aanwezige vrijwilligers kregen van de interim directeur te horen dat  SWO eerder die dag failliet was verklaard. De aangestelde curator was ook aanwezig. Inhoudelijk kon hij nog niet veel zeggen omdat hij de zaak net die dag toegewezen  had gekregen.

Er werd stemming gemaakt door de directie en  het bestuur van SWO en de gemeente kreeg de zwarte piet. De subsidie aan SWO zou echter pas per 1 januari stoppen. Hoe het faillissement aan de gemeente kan liggen is ons een raadsel. Volgens  SWO hadden ze meer tijd moeten krijgen van de gemeente.

De aanwezige vrijwilligers maken  zich uiteraard zorgen  over de continuïteit van de activiteiten maar ook maakt men zich zorgen over de hulpbehoevende ouderen die gebruik maken van de maaltijdvoorziening. Daar  moet zo snel mogelijk duidelijkheid over komen.  Stadspartij  Harderwijk Anders  is  van plan  vragen te stellen tijdens de  raadsvergadering van 7 november.

Aanstaande maandagavond 4 november is er weer een informatiebijeenkomst voor  de vrijwilligers maar dan georganiseerd door de gemeente Harderwijk en Zorgdat, de  organisatie die een en ander gaat overnemen. Stadspartij Harderwijk Anders adviseert de 300 vrijwilligers van SWO om naar deze bijeenkomst te gaan om daar een duidelijk verhaal te kunnen horen over de plannen die gemaakt zijn om de activiteiten van SWO voort te zetten.

Hoe nu verder met SWO

nieuwslogo_swo_200

Op 20 december stelde Stadspartij Harderwijk Anders in de raadsvergade

ring mondelinge vragen over de situatie bij Stichting Welzijn Ouderen. Er zouden conflicten zijn tussen bestuur en directie enerzijds en personeel en vrijwilligers anderzijds. SHA vond dat zorgelijk en vroeg naar de consequenties ervan voor de ouderen in Harderwijk.
Lees verder