SCHOOLWONINGEN DRIELANDEN GAAN EINDELIJK DICHT

Op donderdag 10 december vergaderde de gemeenteraad. Stadspartij Harderwijk Anders diende een motie in met betrekking tot de schoolwoningen in Drielanden. Die schoolwoningen zijn gelegen aan de Trombonedreef en staan daar al jaren. Destijds zijn ze er gekomen als noodoplossing voor het tekort aan lokalen. Ze veroorzaken al lange tijd verkeersonveiligheid doordat er veel ouders de kinderen met de auto naar school brengen en de straat daar niet op ingericht is. Dat geldt, weliswaar in mindere mate, ook voor fietsende ouders. Bewoners benaderden in 2006 de raadsleden en vroegen aandacht voor dit probleem, ze illustreerden het probleem door foto’s te laten zien van de straat in spitstijd. Lees verder