Raadsblog Edwin Enklaar: Inkeer

ed

Er zijn nog geen twee maanden verstreken sinds de gemeenteraadsverkiezingen of het is alweer reces. Na de raadsvergadering van 10 juli gaat de politieke stekker eruit en ergens in september gaat hij er weer in. “Wat doe ik verkeerd?” hoor ik u denken. Om u gerust te stellen: De meesten werken gewoon door en hebben net als vele anderen drie weken vakantie. Daarnaast moeten politici ook gewoon op straat kunnen zijn.

Voor mijzelf is het nuttig. De eerste paar maanden als raadslid evalueren. Nieuwe verhoudingen binnen de fractie, raad en college eens onder de loupe nemen. Dat soort dingen kun je dan op je gemak doen. Maar daar heeft u allemaal niets aan. U wilt graag weten waar u aan toe bent met dat ene bestemmingsplan of voor wat betreft de zorg waar u recht op heeft.

Het beeld van commercieel bedrijf versus overheidsinstantie zal wel altijd blijven zoals die is. Snel versus traag en inefficiënt. Het is prettig te weten dat er toch echt wel wat commercieel ingestelde figuren de raad bevolken. Snel knopen kunnen doorhakken. Aftikken en aan de slag. Dat is wat we willen als er ergens een nieuw initiatief gelanceerd wordt. De praktijk is dat zoiets eerst intern behandeld wordt.  Daarna in een commissievergadering en een raadsvergadering en vervolgens moet het nog zes weken ter inzage liggen. Het kan maar zo zijn dat er beroep tegen aangetekend wordt. Voordat je aan de slag kan, is het alweer tijd om met pensioen te gaan. Het is goed dat deze processen regelmatig tegen het licht worden gehouden.

Een gebrek aan geld en veranderende behoeften nopen tot inkeer. Het is niet meer nodig om elke neergelegde steen aan een pakket regels te toetsen. Waarom wordt er fronsend gekeken als iemand bijvoorbeeld een sportschool, theater of wat dan ook in de binnenstad wil openen? Langzaam zien we dat creativiteit beloond wordt. Gelukkig maar. Hoe vaker initiatieven beloond worden en mensen zien dat het binnen het Stadhuis ook eens gemakkelijk kan gaan, zullen drempels om zelf aan de slag te gaan lager worden. We moeten wel in gesprek blijven om eventuele slecht uitpakkende consequenties in kaart te krijgen en te voorkomen.

 

Dit artikel verscheen eerder op de website van de gemeente Harderwijk.

Raadsblog Jack van Zundert: Politiek is duursport

Als je de politiek ingaat, wordt je niet altijd begrepen door je omgeving. Mensen vragen naar je drijfveren, naar wat jou ‘ beweegt’ om hier je tijd in te steken. “Het kost zoveel tijd en duurt zo lang voor je enig resultaat ziet”. Dit laatste citaat wordt regelmatig gehoord, net als opmerkingen dat ‘die’ ambtenaren maar wat doen en vooral dat alles zo lang duurt. Het zou te makkelijk zijn om deze commentaren af te doen als kortzichtig. De beleving er achter is eigenlijk helemaal niet zo raar, uiteindelijk komt het er regelmatig op neer dat besluitvorming stroperig (b)lijkt en niet iedereen zich op tijd gehoord voelt.

In de gemeenteraad van Harderwijk zijn er naast mijzelf diverse raadsleden op sportief vlak actief. Opvallend daarbij is dat het geen van allen sprinters zijn. Geen vlammende sporters maar duursporters. Wij zijn gewend om een lange aanloop te moeten nemen voordat we als uiteindelijk hoogtepunt onze finish weten te halen. Die streep loop je in een seconde over, maar je hebt uren, weken, soms maanden nodig om er te komen.

Ik heb meerdere marathons gelopen in mijn leven en kan iedereen garanderen dat de weg naar de streep op 42 km niet pijnloos verloopt. Kramp, stijfheid, moedeloosheid, al die gevoelens komen voor tijdens de eerste uren van de race. Maar zelfs de wetenschap dat het niet zeker is of je de finish haalt en aan het eind je inzet van maanden trainen mag verzilveren houdt jou als duursporter niet tegen.

Precies zo gaat dat ook in de politiek. Er wordt niet voor niets gesproken over de politieke arena. De strijd die hier gevoerd wordt, is lang niet altijd een strijd tegen elkaar, vaak met elkaar tegen de tijd en beleving. Ook raadsleden zouden het liefst willen dat de finish van besluitvorming sneller bereikt zou kunnen worden, met minder twijfel, drempels en kramp onderweg, maar veelal ontkomen we niet aan de lange aanloop.

Een ding is zeker: net als in de sport vraagt een politieke duurprestatie om een gedegen voorbereiding. Rekening houdend met alle elementen die je tijdens de weg naar de victorie tegenkomt. Politiek is duursport. Je moet het bezigen om te kunnen ervaren dat het leuk is, maar als je gedreven en gemotiveerd bent, laat je je nergens door afremmen of tegenhouden, je gelooft in het behalen van je doel.

Politiek is vaak duursport pur sang, met vele toeschouwers langs de weg. De finish de beloning van een lange voorbereiding en duurzame inzet.

Goed voorbeeld doet goed volgen. (Raadsblog Jack van Zundert)

jack1

Mijn naam is Jack van Zundert, net niet geboren maar wel getogen in Harderwijk. Van origine kom ik van het Zeeuwse Tholen waar ik in 1963 ben geboren: ‘op’ Tholen wel te verstaan, nog niet zo lang geleden was het nog een heus eiland, onderdeel uitmakend van het toenmalig Noord-Zeeland. Vanaf 1967 woon ik echter al in Harderwijk. Ik voel mij dan ook een echte ‘Harderwieker’ en vanaf mijn eerste levensdag verbonden met het Nederlands water.

Thuis vorm ik een gezin samen met mijn vrouw Edith en onze drie meiden, waarvan de oudste twee inmiddels in Utrecht studeren, daarnaast heb ik nog een volwassen zoon die in Spanje woont.  Het wordt in die zin al best wat stilletjes in huis.

In het dagelijks leven houd ik mij bezig als projectmanager bij Stichting Energy4All, een stichting die zich tot doel stelt zoveel mogelijk financiële middelen te genereren t.b.v. het onderzoek naar een medicijn tegen energystofwisselingsziektes, een nog ongeneeslijke, aangeboren ziekte waar per jaar in Nederland zo’n 80 kinderen mee worden geboren, de helft de 10 jaar niet bereikt en zelfs 70% niet volwassen wordt. Daarvoor werkte ik vele jaren bij het servicebureau van Landstede in Zwolle, maar in mijn huidige baan heb ik meer het gevoel van wezenlijke betekenis voor anderen te kunnen zijn. Als je dicht op de doelgroep van Energy4All komt te staan, besef je temeer wat een voorrecht het is dat je kerngezond bent. Zeker als fervent duursporter.

Waarom actief in de lokale politiek?
Ik ben de mening toegedaan dat je samen verantwoordelijk bent voor het welzijn van je omgeving en dat je je daarbij vooral moet laten leiden door wat jij als individu daaraan kunt bijdragen. Het is zo makkelijk om te roepen wat je van een ander verwacht, kritisch naar je eigen inbreng kijken veel lastiger, maar wel de enige manier om meters te maken. Goed voorbeeld doet goed volgen:  wanneer je je inzet voor je omgeving, zal die omgeving dat ook voor jou doen.
Per september 2013 ben ik teruggekeerd in de politieke arena als raadsopvolger voor de fractie van Stadspartij Harderwijk Anders. Vanuit die rol neem ik zitting in de raadscommissie ruimte en kan ik in de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar opnieuw kennis maken met de lokale politieke cultuur en werkwijze van Harderwijk.  Opnieuw, omdat ik reeds eerder voor Stadspartij Harderwijk gemeenteraadslid ben geweest van februari 2007 t/m maart 2010.

Wat mij drijft? De zoektocht naar een leefbare en veilige stad, aantrekkelijk voor bezoekers maar zeker ook aantrekkelijk voor haar eigen inwoners, de ‘makers’ van onze gemeenschap, van het  mooie stedelijk Harderwijk en landelijk Hierden.

Jack van Zundert, raadsopvolger voor de Stadspartij Harderwijk Anders