ONDERWIJSHUISVESTING EINDELIJK GEREGELD!

Op 13 oktober werd de vernieuwde raadszaal geopend. ’s Middags was er een speciaal programma en ’s avonds vond een reguliere raadsvergadering plaats. De doelstelling van de nieuwe inrichting is onder andere meer én boeiender debatten maar vooralsnog is dat niet gelukt. Enige debatpunt was de doordecentralisatie van de huisvestingsgelden van het ministerie naar het voortgezet onderwijs. Dus geen onderwijsgelden meer naar de algemene kas van de gemeente maar direct en transparant naar de scholen toe en scholen zelf verantwoordelijk maken voor huisvesting. Voor Stadspartij Harderwijk Anders had dit geen debatpunt hoeven zijn. Een stemverklaring m.b.t. het proces was ook prima geweest. Andere partijen wilden echter wel een debat en dus breidde fractievoorzitter Gert-Jan van Noort zijn stemverklaring uit naar een uitgebreidere bijdrage. Hij was als laatste aan de beurt.

De sprekers vóór hem (met uitzondering van Gemeentebelang) hadden niets dan lof voor de wethouder c.q. het college. Niemand sprak over de moeizame weg naar dit resultaat. Er werd door een raadslid gesproken over stickers geven aan de wethouder bij wijze van beloning, zo doet hij dan met zijn kinderen ook. Stadspartij Harderwijk Anders deelde geen stickers uit, eerder in het proces deelden wij een rode kaart en een motie van afkeuring uit. Uiteraard zijn we wel blij met het resultaat maar liever hadden we het, door de raad gewenste, Masterplan gerealiseerd waarbij scholen tot gezamenlijke plannen zouden komen. Dat masterplan is er helaas niet gekomen, doordecentralisatie was de escape. Stadspartij Harderwijk Anders is altijd voorstander geweest van doordecentralisatie en is dan ook blij dat de kogel nu door de kerk is. Eindelijk kunnen de leerlingen in Harderwijk onderwijs gaan volgen in ruimten die aan de eisen van de huidige tijd voldoen. Als je kijkt naar scholen in de gemeenten om ons heen schamen wij ons voor een deel van de huisvesting in Harderwijk.

Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs was jarenlang een hoofdpijndossier. Een uitzondering daarbij is het speciaal voortgezet onderwijs. Het college had niet de regie en een ouderwetse schoolstrijd vond plaats tussen verschillende scholen. Denk daarbij aan bestuursleden die elkaar schofferen in de raadszaal en juridische gevechten in de rechtsbank.

Gert-Jan van Noort riep de scholen en de wethouder op om nu snel en serieus aan de slag te gaan om de kwaliteit van de huisvesting op peil te brengen dan wel te behouden. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de besturen van de scholen. Omdat de gemeente uiteindelijk eindverantwoordelijk blijft voor onderwijshuisvesting vroeg Van Noort het college om er op toe te zien dat de plannen van de scholen op schema blijven en dit jaarlijks te toetsen. Ook vroeg Stadspartij Harderwijk Anders de wethouder en de scholen om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van een masterplan onderwijs. Volgens ons zijn verbindingen en fusies mogelijk. Waarom niet een mooi nieuw schoolgebouw in het te ontwikkelen Sypelgebied? En laat men eens kritisch kijken naar de haalbaarheid van twee VMBO-scholen in Harderwijk. Eén van de aanwezige mensen uit het onderwijsveld gaf na afloop van de vergadering aan dat de bedragen die de scholen nu gaan krijgen nog steeds dusdanig laag zijn dat samenwerking tussen scholen noodzakelijk is.