Aankondiging Ledenvergadering

Maandag 12 mei zal er een SHA leden vergadering gehouden worden.

Op de agenda staan onder andere:

  • Evaluatie Campagne/Verkiezingsuitslag
  • Stand van zaken formatie proces
  • Nieuwe bestuursleden
  • Jaarrekening 2013, begroting 2014

Nog geen lid, maar wel geïnteresseerd? Meldt u dan aan via het formulier op de website, deze vindt u hier

De vergadering start om 20.00 en vindt zoals gebruikelijk plaats in De ROEF

 

 

Vooraankondiging algemene ledenvergadering SHA

 

Ledenvergadering

Om vast in de agenda te zetten: Maandag 11 november organiseert SHA een ledenvergadering in De Roef. Die avond zal gesproken worden over het conceptverkiezingsprogramma. De kiescommissie zal de groslijst presenteren. Mogelijk ook iets over het verloop van procedure van het zoeken naar een eventuele wethouderskandidaat. Verder zal de campagnecommissie iets over de campagnestrategie. De leden ontvangen binnenkort de bijbehorende stukken. Tot maandag 11 november in De Roef aan het Zuiderzeepad.

Nog geen lid, maar wilt u dit wel worden? Vul het contactformulier in op deze site.