Winkelen op zondag

koopzonDAG OPEN

Op zondag worden al veel economische activiteiten ontplooid. Een aantal winkeliers wil nu ook op zondag zijn deuren openen. Wat de één wordt toegestaan, kan de ander moeilijk worden geweigerd. De Stadspartij Harderwijk Anders vindt dat met een openstelling op een beperkt aantal zondagen een goede balans gevonden is tussen de verschillende belangen die hier in het geding zijn. Niemand is overigens verplicht om van deze ruimere mogelijkheden gebruik te maken. Daar beslissen individuele ondernemers en werknemers zelf over.

Zondag is een bijzondere dag. Velen van ons zijn vrij en het is stiller op straat dan op andere dagen. Sommigen waarderen die rust; anderen vinden het maar saai. Een kwestie van appreciatie, die deels maar zeker niet uitsluitend wordt bepaald door iemands levensovertuiging.

Ondanks die rust wordt er op zondag  in veel sectoren gewerkt. In de zorg uiteraard. Maar ook op politie en brandweer zal die dag niet tevergeefs een beroep worden gedaan als hun diensten nodig zijn.

Ook in bedrijven waar de productie minder makkelijk kan worden stilgelegd wordt op zondag gewoon doorgewerkt. Dat geldt ook voor tankstations, die naast brandstof in veel gevallen een steeds groter assortiment aan branchevreemde artikelen aanbieden. En voor de horeca hoort de zondag van oudsher tot één van de belangrijkste dagen van de week. In Harderwijk is het de eigenaren van winkels/kiosken aan de Standboulevard tenslotte sinds jaar en dag toegestaan om ook op zondag hun waren aan het publiek aan te bieden. Kortom: er worden op zondag veel (commerciële) activiteiten ontplooid waarvan moeilijk kan worden volgehouden dat die strikt noodzakelijk zijn, omdat anders de samenleving zou worden ontwricht. Of men dat betreurt of niet: de zondag is een bijzondere dag, maar minder bijzonder dan vaak wordt aangenomen.

Tijden veranderen. Vrouwen zijn de afgelopen decennia massaal gaan werken. De verkoop van artikelen loopt steeds meer via internet. Winkelen heeft voor velen het karakter van ‘funshoppen’ gekregen. Een deel van de Harderwijkse ondernemers wil op dit soort maatschappelijk trends inspelen door hun winkels ook op zondag te openen.

De wet stelt regels aan arbeidstijden. Die regels hebben onder meer tot doel om de gezondheid en het welzijn van werknemers te waarborgen. Individuele werknemers kunnen niet gedwongen worden op zondag te werken.

Gelet op bovengeschetste omstandigheden en ontwikkelingen kunnen wij als Stadspartij Harderwijk Anders niet inzien op welke gronden er volledig voorbij zou kunnen worden gegaan aan de wens van een aantal ondernemers om hun winkel ook op zondag te openen. Hoe kan wat de één wordt toegestaan immers een ander worden geweigerd?

De belangen van individuele werknemers zijn in de wet vastgelegd. Wie niet op zondag wil werken, hoeft dat ook niet. Dat geldt ook individuele ondernemers. Wie niet op zondag open wil, kan ervoor kiezen zijn deuren gesloten houden. Een verruiming van de openstelling van winkels op zondag kan niettemin voor (bedrijfseconomische) druk zorgen om toch anders te besluiten.

De Harderwijkse Gemeenteraad sprak zich er onlangs in meerderheid voor uit om de openstelling van winkels op een beperkt aantal zondagen (in casu: maximaal 18 per jaar) mogelijk te maken. De Stadspartij Harderwijk Anders vindt dat daarmee een goede balans is gevonden tussen de verschillende belangen die hier in het geding is en zal – als de kiezer ons daartoe in staat stelt – deze uitspraak als uitgangspartij hanteren bij de komende collegeonderhandelingen.

De meerderheid van de Raad stemt voor de koopzondag, CDA en CU tonen zich slechte verliezers

Donderdag 7 november heeft de raad met 14-13 gestemd voor het ingaan van koopzondagen vanaf mei 2014. Een nipte meerderheid voor een onderwerp wat gevoelig ligt in onze stad. Uit de enquête bleek dat ook de ondernemers verdeeld zijn of het wel een goed plan is om koopzondagen te introduceren in Harderwijk en Hierden. Daarom geen volledige vrijheid en na twee jaar een evaluatie of het een succes is. VVD, PvdA en Stadspartij Harderwijk Anders hebben in het amendement opgenomen dat het college de verordeningen gaat aanpassen om elke maand een zondag de winkels open te doen van 12.00 tot 18.00. Samen met de ondernemers worden nog 6 andere zondagen aangewezen voor openstelling. Bijvoorbeeld tijdens de bouwvak in de zomer en de zondag voor kerst. Elke zondag is er wel een supermarkt open in de stad voor de dagelijkse boodschappen. De supermarktondernemers gaan onderling bepalen hoe het rouleersysteem wordt ingevuld.

Wij denken oprecht dat dit kansen geeft voor de winkels en bedrijven in de stad. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral op de zondag de gezinnen er op uittrekken om te winkelen en evenementen en attracties te bezoeken. De combinatie van dolfinarium, boulevard, horeca en terrassen in de stad kan een win – win situatie worden.

Het is nu aan de ondernemers zelf om samen met het city – management plannen op te stellen om hier een succes van te maken.

Voordat dit juridisch mogelijk is moet de regelgeving aangepast worden. Dit is een zorgvuldig proces waarbij belanghebbenden kunnen reageren. Het college heeft aangegeven dat zij uiteraard de wens van de raad gaat uitwerken. Daarom pas in februari een definitief besluit. De ondernemers hebben dan ook de tijd om roosters aan te passen, acties voor te bereiden en de pr en communicatie te regelen.

CDA en CU hebben aangegeven dat zij deze procedurele gang van zaken misschien willen gebruiken om het vaststellen van de verordeningen over de nieuwe verkiezingen te tillen. Een poging om een democratisch genomen besluit weer ter discussie te stellen. Dus opnieuw een debat over de regelgeving en dan niet meewerken om voor de verkiezingen het proces af te sluiten.

Wij zijn verbijsterd over deze naar buiten geuite strategie. Wij doen een oproep aan CDA en CU om de koopzondag te accepteren. Een politiek gevoelig verlies begrijpen wij, maar zo gaat het in een democratie. Het geeft onduidelijkheid naar de belanghebbenden en de politieke geloofwaardigheid staat op het spel. De politieke strijd over dit onderwerp is gestreden en moet niet opnieuw oplaaien tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu is het tijd om samen met het college, de ondernemers en het city – management de koopzondag enthousiast en goed te laten verlopen!

De kogel is door de kerk!

Het speerpunt van SHA over de koopzondag gaat nog deze collegeperiode geregeld worden.

koopzonDAG OPEN

Met steun van VVD en PvdA zal aanstaande donderdag 7 november 2013 een amendement ingediend worden om vanaf het voorjaar volgend jaar alle ondernemers in Harderwijk en Hierden de kans te geven om ook op zondagen hun waren en diensten aan te bieden.

Ook zal het mogelijk zijn om in Harderwijk op de zondagen de noodzakelijke boodschappen te doen.

De inhoudelijke kaders om de winkeltijdenverordening aan te passen zullen in het amendement van VVD, PvdA en Stadspartij Harderwijk Anders aangegeven worden. Het gemeentebestuur kan dan samen met de ondernemers de puntjes op de i zetten.

Later deze week zal de tekst van het amendement gepubliceerd worden via de website.

Alle verloven zijn ingetrokken door VVD, PvdA en SHA om deze doorbraak in de Harderwijkse politiek aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering te bekrachtigen.

Koopzondag: kans voor ondernemers!

College en raad: geef ze de kans!

 koopzonDAG OPEN

De ondernemers in Harderwijk verdienen het om alle kansen met beide handen aan te pakken om hun producten aan te bieden. In deze tijd van economische crisis staan vele panden leeg en hebben veel bedrijven het moeilijk.

Harderwijk is een stad die zich wil profileren als winkelstad van de regio. Wil enthousiast meewerken aan evenementen en acties om het winkelende publiek naar de stad te trekken.  De trend voor de toekomst is funshopping.

Onze stad heeft een aantrekkelijke binnenstad, mooie grootwinkelbedrijven in de periferie  en de horeca is prima op orde. Harderwijk en Hierden hebben grote publiekstrekkers als het Dolfinarium en de Zwaluwhoeve. Me dunkt alle faciliteiten om daar een win – win situatie van te maken.

Onderzoek in het land heeft vastgesteld dat vooral de zondag benut wordt om met het gezin en met vrienden erop uit te gaan. Elke zondag met mooi weer kunnen we dit zien door alle drukte op de boulevard en de volle terrassen in de stad. De kiosken, restaurants, cafés  en winkeltjes op de boulevard doen goede zaken en dagen de bezoekers uit om te investeren in hun goederen en waren.

Wie niet kunnen profiteren van deze toeloop van gasten naar de stad is de detailhandel. Zij moeten hun winkels dicht houden!

Er zijn ondernemers die hun winkels helemaal niet open willen doen op de zondag. Heel goed te begrijpen, want het is best belastend voor de ondernemer zelf en het personeel. Ook zij verdienen een vrije dag in de week en waarom dan niet de dag dat er veel te doen is in de stad en elders in het land. Om de vrije zondag in te ruilen voor een rustige maandag is nog geen discussie voor hen.

Ook zijn er ondernemers die niet op de zondag open willen wegens principiële overwegingen. De zondagsrust is heilig voor hen en daar moet je respect voor hebben.

Maar er zijn ook ondernemers die kansen zien op de zondag. Acties organiseren om de klanten te trekken. Meedoen en organiseren van  evenementen om ook de bezoekers van de boulevard en de terrassen te verleiden om te gaan shoppen. Ze staan te popelen om hun kansen te benutten in deze economisch moeilijke tijden.

De grootwinkelbedrijven aan de rand van de stad willen maar wat graag het publiek wat op weg is naar de kern van de stad binnenhalen. Sportartikelen, keukens, bedden, stoelen en tafels, parket en vloerbedekking, tuinartikelen, fietsen en auto’s zijn producten die je niet zomaar koopt en de zondag is een mooie dag om in alle rust keuzes te maken.

Veel groepen zijn er die het geen probleem vinden om op de zondag de dagelijkse boodschappen te doen. In veel gemeenten is het mogelijk dit te doen omdat de supermarkten open zijn. Een paar kilometer verder in Zeewolde is het geen probleem om in te kopen als er onverwacht gasten komen.

Gelijke kansen voor de detailhandel is een kreet die we horen in de stad. De horeca en de ondernemers aan de boulevard kunnen zaken doen op de zondag en wij mogen onze zaken niet open doen!

Stadspartij Harderwijk Anders wil geen enkele ondernemer verplichten om mee te doen aan een koopzondag. Maar wil wel mogelijkheden  bieden aan die ondernemers die wel kansen zien op de zondag.