Pizza & Politics op zaterdag 14 september

pizza

Stadspartij Harderwijk Anders organiseert op zaterdag 14 september een inspiratie/input bijeenkomst in Centrum voor de Kunsten, ’t Klooster, aan het Kloosterplein in Harderwijk. Het doel van deze bijeenkomst is ideeën verzamelen voor het verkiezingsprogramma van 2014. Met mensen van binnen én buiten de partij wordt er in vier thema’s gebrainstormd, te weten Zorg/Welzijn, Cultuur, Werk/Inkomen en wonen.

Voor het thema zorg/welzijn is gekozen omdat Den Haag de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn grotendeels overhevelt naar gemeenten. Hoe  kan Harderwijk daar zo slim mogelijk mee omgaan? Waar kan op bezuinigd worden en waarop mag dat absoluut niet? Zijn er creatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken rond zorg en welzijn? Dat zijn onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan.

Het thema cultuur lag  voor Stadspartij Harderwijk Anders ook voor de hand. Er is in Harderwijk de afgelopen jaren flink bezuinigd op cultuur. Hoe kunnen we in Harderwijk zorgen dat het culturele bloed ondanks beperkte middelen zo veel mogelijk blijft stromen? Hoe moet de rol van de gemeente er hierbij uitzien?

Iedere inwoner van Harderwijk heeft te maken met het thema wonen, als huiseigenaar of  als huurder. Waar lopen Harderwijkers tegenaan als zij een huis willen huren, kopen of verkopen? Op welke wijze moeten we verder gaan met fasen van nieuwbouwprojecten als Waterfront en Drielanden West?

Een ander thema dat flink de aandacht van de partij heeft is werk/inkomen. Wat kan Harderwijk doen om toenemende werkloosheid terug te dringen? Zijn er creatieve oplossingen voor de aanpak van jeugdwerkeloosheid? En waar lopen ondernemers en werknemers zoal tegenaan in Harderwijk?

Zowel mensen van binnen als buiten de partij zijn welkom om met Stadspartij Harderwijk Anders mee  op zoek te gaan naar verfrissende invalshoeken bij de vraagstukken die spelen op deze vier beleidsterreinen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 7 september aanmelden bij Gertien Koster op het volgende mailadres: gertienkoster@zonnet.nl

De middag start om 14.00 uur en wordt om 16.00 op gezamenlijk, informeel, afgesloten met een drankje en, zoals de naam al doet vermoeden, pizza!