Voortgang Vitale Vakantieparken

vitale vakantiparkenlogo

 

10 september jongstleden werd de raad bijgepraat over de voortgang Vitale Vakantieparken. De wethouder heeft alle parken bezocht en bekeken. Er zijn gesprekken gevoerd en vertegenwoordigingen van de parken zijn uitgedaagd om een nieuwe visie op hun park te ontwikkelen. Het resulteerde in een levendige avond waar alle parken hun visie bij een stand aan de raadsleden en belangstellenden presenteerden.

De Konijnenberg, De Peperkamp zetten in op recreatie. De Dennenhoek zet in op een combinatie tussen wonen en huisvesting arbeidsmigranten. En de overige parken zetten allen in op wonen.Tot ongenoegen van Recron die het echt als gemiste kans ziet dat Harderwijk niet kan voorzien in hoogwaardige vakantieparken. Volgens hen is daar veel behoefte aan.

Verrassend was de vertegenwoordiging van bungalowpark de Ceintuurbaan die met een compleet verduurzamingsplan de toekomst glansrijk tegemoet wil treden. Slenck en Horst was er al lang in goede harmonie uit. En vraagt zich derhalve af waarom ze niet direct aan de slag kunnen.

Parken zoals Slenck en Horst en Onze Woudstee willen vooral park blijven waarop permanent gewoond mag worden. Termen als ‘dubbelbestemming’ worden door de gemeente nog niet gebezigd. Wij denken nog altijd dat dit een gunstig scenario kan zijn. Huiseigenaren kunnen met een legale status weer gaan investeren plus dat je hiermee een deur openhoudt voor recreatie in de toekomst. Ik wijs nog maar even op het Riverparc in de gemeente Zevenaar dat is omgezet van vakantiepark naar een woonwijk zonder het parkgevoel te verliezen. Zevenaar is net als Harderwijk onderdeel van de provincie Gelderland. In een volgende processtap zal het, als we tot nadere uitwerkingen overgaan, vast aan de orde gaan komen.

Tijdens de vergadering bleek dat er op sommige parken nog geen duidelijke overeenstemming over de visie bestond. We hebben gevraagd naar meer informatie over de gesprekken die zijn gevoerd op de parken om een beter inzicht te krijgen hoe de visies tot stand zijn gekomen.

De volgende stap in het proces is het beoordelen van de haalbaarheid van de gepresenteerde visies.

 

Edwin Enklaar

ed

Edwin Enklaar woont al bijna zijn hele leven in Harderwijk. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen. Edwin woont in de wijk Stadsweiden. Edwin werkt bij een bedrijf in automaterialen. Hij is tevens muziekrecensent voor een website en politiek commentator bij www.harderwiek.nl. Edwin  is voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school van zijn kinderen.  Hij was in de vorige raadsperiode raadslid en keert na 19 maart 2014 graag terug in de gemeenteraad!

Edwin:

“De laatste tien jaar is het stadsbestuur wat ‘opener’ geworden. De invloed hierop van Stadspartij Harderwijk Anders is groot. Toch kan het altijd beter. Nog steeds hoor ik dat mensen tegen een muur van regels en veel onbuigzaamheid aanlopen in het Stadhuis. Dat moet anders. Ik sta voor een stadsbestuur dat midden tussen de mensen staat. Een bestuur dat meedenkt. Een bestuur dat gebruik maakt van de expertise van haar inwoners. Stadspartij Harderwijk Anders is dé partij die daarin het verschil in kan maken.

De uitdaging is om in het huidige slechte economische tij toch een stad te blijven houden die in beweging blijft. Een stad waar niet alles wegbezuinigd gaat worden. Door het effectiever inzetten van subsidies of simpelweg het nuchterder omgaan met geld kunnen breed gedragen instellingen als bijvoorbeeld de bibliotheek en Estrado doorgaan met hun activiteiten.  Voor Harderwijk is het noodzakelijk aantrekkelijk te blijven voor de bezoeker, wil het kunnen blijven grossieren in bijvoorbeeld de vele fantastische horecagelegenheden. Versterken van de lokale economie kan door niet vast te houden aan teveel bestaande regels, maar te denken in nieuwe oplossingen. Andere oplossingen.”

Mooie Raadsvergadering voor Stadspartij Harderwijk Anders

 

fractie

De raadsvergadering van 19 oktober was een extra bijzondere voor SHA.

Na ruim drie jaar is onze ontnomen vierde zetel weer teruggevallen naar onze partij.

Onze ‘diehard’ Bas Oosten neemt sinds gisteravond met veel plezier en passie de 4e SHA zetel in. Bas was de afgelopen periode nog actief als raadsopvolger. Jack van Zundert werd in dezelfde vergadering geïnstalleerd als raadsopvolger. Dat betekent dat hij ingezet kan worden in de vergaderingen van de raadscommissies. Hiermee is de fractie van SHA weer op oorlogssterkte en gaan we vol energie en met veel vertrouwen de laatste deel van deze raadsperiode in.

Tijdens de vergadering diende SHA samen met de VVD een motie in om op 11 oktober, Coming-Outdag, de regenboogvlag te hijsen. Als mooie afsluiter van de avond werd deze motie door een grote raadsmeerderheid aangenomen.

 

Raadsblog Gertien Koster

De gemeente Harderwijk probeert op een aantal manieren de inwoners van Harderwijk en Hierden bij de politiek te betrekken. Ze doet dat onder andere door gebruik van de social media. De raadsleden, maar ook anderen zoals de griffier en de burgemeester, moeten om de beurt een blog schrijven zodat er wekelijks een stukje is om te plaatsen in de diverse (social) media. Hier de bijdrage van Gertien.

gertien

 

Begin jaren 80 wilde ik Harderwijk zo snel mogelijk verlaten. Ik ging naar de grote stad want dáár gebeurde het allemaal, dit in tegenstelling tot Harderwijk. Op zich geen vreemde instelling voor een jongere…. Ik vertrok naar Utrecht en toen via Parijs en Zwolle naar Haarlem waar mijn dochter geboren werd. Na een paar jaar ging ik toch terug naar Harderwijk, net als veel anderen overigens. Ik werd raadslid en kreeg veel reacties op mijn niet meedoen aan het ambtsgebed. Dat gebed paste volgens mij niet bij een openbaar orgaan als de gemeenteraad. Ik ging in discussie over waarom het één (de kermis) niet op zondag open mag en het ander (de ijsbaan) wel. Ik begreep, en begrijp, dat niet. Op die momenten wist ik ineens weer heel goed waarom ik weg wilde als jongere.

Inmiddels is er gelukkig wel veel veranderd in Harderwijk maar van mij mag het nog meer bruisen. Ik kijk dan ook uit naar de opening van het strandeiland en ben benieuwd hoe het uit gaat pakken. Ik las iets over kampvuurtjes, mobiele horeca en yoga. Klinkt goed. Zouden er openbare barbecues komen? Ik zeg doen! Gaan Harderwijkers daar feestjes bouwen en mag dat eigenlijk? Waar ik ook naar uitkijk is het Lalalandfestival op 24 en 25 mei. Wie vorig jaar bij de eerste editie van dit festival is geweest weet wat ik bedoel als ik zeg “Paradijsvogelbar”, “Smijtpaleis” of “Vrijbuiterspodium”. Sommigen schijnen te denken dat dit bijna on-Harderwijkse evenement alleen jongeren trekt maar dat is een misverstand. Er is van alles te beleven voor jong én oud! De toegang is gratis, ook niet onaardig. Heel bijzonder aan dit festival vind ik dat het volledig georganiseerd wordt door vrijwilligers. En dat is dan volgens mij wél weer heel Harderwijks. Nu nog een broedplaats en dan hoor je mij, voorlopig, niet meer klagen. Ik ga hier nooit meer weg!
Gertien Koster

Raadsblog Gert Jan

De gemeente Harderwijk probeert op een aantal manieren de inwoners van Harderwijk en Hierden bij de politiek te betrekken. Ze doet dat onder andere door gebruik van de social media. De raadsleden, maar ook anderen zoals de griffier en de burgemeester, moeten om de beurt een blog schrijven zodat er wekelijks een stukje is om te plaatsen in de diverse (social) media. Gert Jan van Noort van Stadspartij Harderwijk Anders was in juni aan de beurt.

 

 

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

gertjanstrand

Opeens ben je volksvertegenwoordiger omdat een groot aantal Harderwijkers en Hierdenaren je als raadslid hebben gekozen. Tjonge, wat moet ik doen om goed te functioneren vraag je jezelf dan af? Ik besloot om vooral mezelf te blijven. Dus maakte het gemeentebestuur vanaf 2010 kennis met een eigenzinnig persoon die vooral de vragen en de antwoorden achter het beleid van de gemeente wilde zien te achterhalen. Het parool: “het moet en kan anders dan de voorgaande periode.” Handelwijze werd vooral veel kritische vragen stellen en meteen interrumperen als een politieke collega een onduidelijk verhaal had of om de hete brij heen draaide. Anderen vonden mij dus eigenwijs en lastig! Maar daar trok ik mij niet veel van aan. De stukken waren goed bestudeerd en met de opgedane kennis was het doel om de burgers en de buitenlui open en duidelijk te laten weten wat er speelde in onze mooie stad.

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt in de praktijk brengen heeft mij in contact gebracht met velen die de weg niet konden vinden in de bestuurlijke organisatie en het bestuurlijke proces. Al deze contacten maakt het vele werk interessant en uitdagend en de adrenaline stijgt als je publiekelijk je mening en visie mag uitdragen voor de toekomst van de stad. Gelukkig is de politiek in Harderwijk nu veel transparanter en zijn de bestuurders makkelijk te bereiken. De vergaderingen kunnen gevolgd worden via internet, televisie en radio. Via de website kunnen de dossiers en de documenten ingezien worden die op de agenda staan van de Raad. De Raad gaat de wijken en buurten in en er worden allerlei activiteiten georganiseerd om de betrokkenheid te vergroten. Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe raadsleden die nu nog geen idee hebben hoe zij hun rol moeten vervullen zullen de plaats innemen van vertrekkende volksvertegenwoordigers. Het is spannend en uitdagend om publiekelijk voor je idealen uit te komen en hoe zij dat doen wordt een keuze. Ik hoop oprecht dat zij eigenzinnig, kritisch en eigenwijs zullen zijn.