Mede dankzij onze signalen toch geen veruiming van betaald parkeren

houtwal

In Harderwijk is een paar weken geleden in en rond de binnenstad nogal wat onrust bij bewoners en middenstand ontstaan over het onzalige besluit van het college van B & W om betaald parkeren in de binnenstad te verruimen tot 22.00u waar het nu tot 18.00u is. Fractie Stadspartij Harderwijk Anders heeft, met steun van fractie CDA,  het voorstel gedaan het onderwerp op de agenda te zetten van de  Commissie Ruimte. Onze fractie kon zich absoluut niet verenigen met dit besluit. Ook in de pers is de nodige – kritische – aandacht gegeven aan dit onderwerp, de politiek roerde zich. Eind vorige week liet het college weten het besluit in te trekken. Er waren “signalen ontvangen” dat er geen draagvlak voor het besluit was. Fractie Stadspartij Harderwijk Anders is in elk geval blij dat ze stevig heeft bijgedragen om dat signaal af te geven.

Het verruimen van de openingstijden van de Houtwalgarage tot 22.00u gaat wel door als proef. Ook gaat het verkorten van de maximale parkeerduur op parkeerterrein Waltoren van drie uur naar één uur gaat door. De bezoekerspas gaat niet door.

 Tip

Weet iedereen dat het uitrijden van de parkeergarage Houtwal 24 uur per dag mogelijk is, dus ook als inrijden niet mogelijk is omdat de Houtwal “dicht” is?

Update Coffeeshop beleid

koopzonDAG OPEN

Onlangs sprak de commissie beleid algemeen van de gemeente Harderwijk over coffeeshopbeleid. Aanleiding hiertoe was de verandering in de landelijke wetgeving.

Sinds 1 januari moet een bezoeker aan de coffeeshop een ingezetenenverklaring overleggen maar niet iedereen kan of wil dat. Stadspartij Harderwijk Anders heeft al eerder dit jaar vragen gesteld nadat zij signalen ontving over overlast door dit nieuwe beleid. Het landelijk beleid is opgesteld naar aanleiding van drugtoerisme in de grensgebieden. In Harderwijk speelt dit niet, integendeel, in Harderwijk was er sprake van een gecontroleerde situatie. Door het veranderde beleid zijn er meer thuisdealers gekomen, worden klanten en personeel lastig gevallen en ook bedreigd  volgens de eigenaar van de coffeeshop.

Stadspartij Harderwijk Anders heeft signalen gekregen over deze toegenomen overlast.  De burgemeester geeft echter aan dat er bij de politie en de gemeente geen signalen bekend zijn. De aangiftebereidheid lijkt klein. Stadspartij Harderwijk Anders wil iets met deze signalen doen maar kan de gemeente niet verzoeken om de wet niet te handhaven. Wel willen we mensen oproepen om via onze website overlast in die buurt bij ons te melden.

Koopzondag: kans voor ondernemers!

College en raad: geef ze de kans!

 koopzonDAG OPEN

De ondernemers in Harderwijk verdienen het om alle kansen met beide handen aan te pakken om hun producten aan te bieden. In deze tijd van economische crisis staan vele panden leeg en hebben veel bedrijven het moeilijk.

Harderwijk is een stad die zich wil profileren als winkelstad van de regio. Wil enthousiast meewerken aan evenementen en acties om het winkelende publiek naar de stad te trekken.  De trend voor de toekomst is funshopping.

Onze stad heeft een aantrekkelijke binnenstad, mooie grootwinkelbedrijven in de periferie  en de horeca is prima op orde. Harderwijk en Hierden hebben grote publiekstrekkers als het Dolfinarium en de Zwaluwhoeve. Me dunkt alle faciliteiten om daar een win – win situatie van te maken.

Onderzoek in het land heeft vastgesteld dat vooral de zondag benut wordt om met het gezin en met vrienden erop uit te gaan. Elke zondag met mooi weer kunnen we dit zien door alle drukte op de boulevard en de volle terrassen in de stad. De kiosken, restaurants, cafés  en winkeltjes op de boulevard doen goede zaken en dagen de bezoekers uit om te investeren in hun goederen en waren.

Wie niet kunnen profiteren van deze toeloop van gasten naar de stad is de detailhandel. Zij moeten hun winkels dicht houden!

Er zijn ondernemers die hun winkels helemaal niet open willen doen op de zondag. Heel goed te begrijpen, want het is best belastend voor de ondernemer zelf en het personeel. Ook zij verdienen een vrije dag in de week en waarom dan niet de dag dat er veel te doen is in de stad en elders in het land. Om de vrije zondag in te ruilen voor een rustige maandag is nog geen discussie voor hen.

Ook zijn er ondernemers die niet op de zondag open willen wegens principiële overwegingen. De zondagsrust is heilig voor hen en daar moet je respect voor hebben.

Maar er zijn ook ondernemers die kansen zien op de zondag. Acties organiseren om de klanten te trekken. Meedoen en organiseren van  evenementen om ook de bezoekers van de boulevard en de terrassen te verleiden om te gaan shoppen. Ze staan te popelen om hun kansen te benutten in deze economisch moeilijke tijden.

De grootwinkelbedrijven aan de rand van de stad willen maar wat graag het publiek wat op weg is naar de kern van de stad binnenhalen. Sportartikelen, keukens, bedden, stoelen en tafels, parket en vloerbedekking, tuinartikelen, fietsen en auto’s zijn producten die je niet zomaar koopt en de zondag is een mooie dag om in alle rust keuzes te maken.

Veel groepen zijn er die het geen probleem vinden om op de zondag de dagelijkse boodschappen te doen. In veel gemeenten is het mogelijk dit te doen omdat de supermarkten open zijn. Een paar kilometer verder in Zeewolde is het geen probleem om in te kopen als er onverwacht gasten komen.

Gelijke kansen voor de detailhandel is een kreet die we horen in de stad. De horeca en de ondernemers aan de boulevard kunnen zaken doen op de zondag en wij mogen onze zaken niet open doen!

Stadspartij Harderwijk Anders wil geen enkele ondernemer verplichten om mee te doen aan een koopzondag. Maar wil wel mogelijkheden  bieden aan die ondernemers die wel kansen zien op de zondag.

 

 

Verruimen openingstijden Houtwal garage. Goed idee, of toch niet?

houtwal

Het college van Harderwijk heeft het plan opgevat om de openingstijden van de Houtwalgarage te verruimen.  Dit heeft tot gevolg dat vrij parkeren in de binnenstad na 18.00u bij de parkeermeters wordt teruggebracht tot pas vrij parkeren na 22.00u. Dit heeft nogal wat gevolgen voor bewoners, bezoekers en de horecasector. Vergunninghouders-bewoners kunnen als goedmakertje een bezoekers pas kopen.

Stadspartij Harderwijk Anders heeft hier toch wel enkele vraagtekens bij, zoals:

Waarop is precies gebaseerd dat er ’s avonds behoefte is aan meer dan 400 parkeerplaatsen als je bijna elke avond een vrijwel lege Vitringasingel ziet?

Waarop is gebaseerd dat je het tijdstip van binnenrijden in de Houtwalgarage moet zetten op tien uur in plaats van acht uur of negen uur ’s avonds? (Het uitrijden kan al 24 uur per dag) Waarom kunnen alleen vergunninghouders-bewoners een bezoekerspas kopen? Bewoners die geen auto hebben krijgen toch ook bezoek. Het gelijkheidsbeginsel moet volgens ons ook hier gelden.

Duidelijk is dat de horecaklanten de plannen ook in de portemonnee gaan voelen en dat zal de klandizie, zacht gezegd, niet bevorderen.

Onze partij is, zeker als het nut niet helder is, er geen voorstander van om de burgers en horeca-ondernemers onnodig met extra kosten op te zadelen.

Stadspartij Harderwijk Anders wil het onderwerp graag op de politieke agenda zetten en dit niet alleen maar voor ” ter kennisneming” lezen.

Het college zal wel met een wel heel goede onderbouwing van dit kosten-batenverhaal moeten komen om ons te overtuigen.

Stadspartij Harderwijk Anders stelt vragen over coffeeshopbeleid

Sinds 1 januari is het gedoogbeleid voor coffeeshops aangescherpt door de toegang tot coffeeshops te beperken tot ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder. Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder om te controleren of een potentiële klant ingezetene is van Nederland en 18 jaar of ouder is.

Lees verder