Stadspartij Harderwijk Anders op de bres voor geluidsproblematiek rond de A28

Stadspartij Harderwijk Anders wil dat het College meer actie onderneemt om de geluidsproblematiek voor bewoners rondom de A28 terug te dringen. De partij gaat een motie indienen waarin zij het College van B&W oproept om samenwerking te zoeken met omringende gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat om gezamenlijk de geluidsoverlast aan te gaan pakken.Lees verder