Geluksgeld

Wethouder Gert-Jan van Noort haalde afgelopen week de landelijke pers met de pilot “geluksgeld”. Dit project is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die door een ziekte of handicap in een sociaal isolement zijn geraakt en daar niet op eigen kracht uitkomen. Door middel van deze pilot (in eerste instantie voor één jaar) krijgen 75 mensen de kans om een wens uit te laten komen of een hobby of activiteit op te pakken waarvoor zij zelf niet de financiële middelen hebben. Per persoon is er maximaal 450 euro beschikbaar. Consulenten van welzijnsinstelling Zorgdat ondersteunen inwoners hierbij. Lees verder

Harderwijk Anders Werkbezoek Bureau Leerlingzaken

Het zijn spannende tijden voor Bureau Leerlingzaken. Dit Bureau valt namelijk onder de RNV (Regio Noord Veluwe) en daar zijn grote veranderingen gaande. Dit was echter niet de aanleiding voor ons werkbezoek afgelopen week. Harderwijk Anders is bezig met een rondje langs instellingen en organisaties om input voor het verkiezingsprogramma op te halen en in dat kader bezochten wij ook bureau Leerlingzaken.

Lees verder

Pietje Bell: Identiteit

Waarde lezer, op deze plek had de voortreffelijke column van Özcan Akyol moeten komen te staan. En verdraaid, hij stond er al. Tot ik het lumineuze idee kreeg om toch maar eventjes de hoofdredactie van de Stentor te vragen of ik dit zo maar kon c.q. mocht plaatsen. Nou, tot mijn grote schrik kreeg ik, na een snelle mailwisseling, onderstaand berichtje terug en daar ging ons feestje. En we zaten in het allerlaatste stadium van onze Nieuwsbrief! Tijd voor een nieuwe column was er niet. Vandaar dat ik deze ‘tragedie’ met u deel. U ziet het, het leven van een redacteurtje gaat niet altijd over rozen.

Beste lezer, ons aller Pietje Bell heeft er toch nog iets van proberen te maken. Ondanks alles wens ik u toch nog het nodige leesplezier!

Wat is DUURZAAM? En wat gaan wij daar ANDERS in doen?

Op 17 juni is er een training debatvaardigheden voor (toekomstige) raadsleden. Een van de opdrachten is het voorbereiden op het thema duurzaamheid. Daar kun je natuurlijk van alles onder verstaan. De vraag is dan ook bij deze aan u lezer en kiezer: waar wilt u voor gaan? Daarom even mijn eigen droom, het milieubloed en de maatschappelijke bewogenheid kruipt soms toch waar het niet gaan kan. Of toch wel? Ga even mee in de volgende gedachtegang.

Lees verder